MSK-Podiamed verzorgt 't tot in de puntjes

0
Winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

  • 088 - 00 67 600
  • info@msk-podiamed.nl

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden MSK

 

Op al onze aanbiedingen, offertes en leveringen zijn de algemene leverings- en  betalingsvoorwaarden van toepassing.

 

Garantie

De garantie op elektrische apparaten geldt alleen als deze  apparaten oordeelkundig worden behandeld en niet door anderen dan door de  technische dienst van MSK-ACHIL BV of, na uitdrukkelijke toestemming van MSK-ACHIL BV,  door een door MSK-ACHIL BV aangewezen technische dienst. De garantie op reparaties is 3 maanden en is alleen geldig op de vervangen onderdelen.

 

Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.  De BTW bedraagt 21% en 9% voor medische hulpmiddelen. Voor kortingen en  aanbiedingen geldt de termijn zoals vermeld in de showroom of advertentie. Tijdens beursperiodes en actieperiodes komen alle overige kortingen (zoals betaalkortingen, cursuskortingen etc.) te vervallen en gelden de kortingen zoals op dat moment per nieuwsbrief/beursfolder gecommuniceerd. De 11 +1 en 12 +1 acties blijven alleen gelden indien er geen andere kortingen op de producten zijn in die periode. Aanbiedingen zijn nooit geldig op geneesmiddelen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor het meest actuele prijsniveau verwijzen wij naar www.msk.nl

prijswijzigingen, drukfouten of andere fouten op onze webshop altijd onder voorbehoud. Mocht er onverhoopt iets fout staan op de webshop mag MSK de prijs aanpassen en de juiste prijs doorberekenen aan de klant. De prijzen worden altijd vermeld exclusief BTW. Kortingen 2e product met 50% korting geldt alleen bij 2 exact dezelfde artikelen met hetzelfde artikelnummer. Het kan zijn dat deze op de factuur berekend worden als 25% korting.

 

 

Leveringskosten

  1. Voor orders (pakketten) binnen Nederland: beneden € 39,00 netto zijn de leveringskosten € 8,00*. Voor orders (pakketten tot 20 kg) binnen Nederland tussen € 39,00 en € 135,00 netto zijn de leveringskosten € 2,96*. Er worden geen producten in nalevering gehouden. Bij pakketten boven 21 kg rekenen wij € 8,00 aan leveringskosten. Orders boven de € 135,-  levering franco huis*.

* De verzendkosten worden berekend over het netto orderbedrag (dus na aftrek van alle kortingen).

* Bij leveringen van pakketten  met vloeistoffen boven de 25 kg worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht het orderbedrag.

* Voor de categorie praktijkinrichtingen gelden afwijkende tarieven. Informeer hiernaar bij MSK-ACHIL BV.

 

2. Voor orders (pakketten) naar België: beneden € 160,00 netto zijn de leveringskosten € 7,95*. Orders boven de € 160,00 netto levering franco huis*. Er worden geen producten in nalevering gehouden.

* De verzendkosten worden berekend over het netto orderbedrag (dus na aftrek van alle kortingen).

* Bij leveringen van pakketten  met vloeistoffen boven de 25 kg worden de werkelijke verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht orderbedrag.

* Voor de categorie praktijkinrichtingen gelden afwijkende tarieven. Informeer hiernaar bij MSK-ACHIL BV.

 

  3. Leveringen (NL en BE) per pallet of via eigen vervoer van MSK-ACHIL BV worden belast met 5% transportkosten over het netto factuur bedrag.

4. Transport- en installatiekosten behandelstoelen en apparatuur € 150,00 (per persoon).

  5. Voor orders die per brievenbuspost verzonden kunnen worden hanteren wij de geldende portikosten vermeerderd met administratiekosten. Verzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.

 

Verzendkosten en orderbedragen zijn exclusief BTW.

Alle leveringen geschieden  onder eigendomsvoorbehoud – goederen blijven na aflevering eigendom van MSK-ACHIL BV totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen volledig zijn  voldaan.

 

Levertijd

Bestellingen die wij ontvangen worden in de regel binnen 48 uur (na akkoord klant) verstuurd. Uitzonderingen hierop kunnen voorkomen tijdens beurs- en/of vakantieperiodes; houdt u dan rekening met een langere levertijd. Voor praktijkinrichtingen gelden afwijkende levertijden. Informeer hiernaar bij MSK-ACHIL BV. Aan overschrijding van de levertijd kunt u geen rechten ontlenen.

 

 Betaling

Bij afhalen van producten in de showroom dient contant of per pin te worden afgerekend. Meubels en motoren dienen contant of per pin bij aflevering te worden voldaan. Leveringen op factuur, betalingen binnen 8 dagen netto, administratiekosten € 2,50. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt MSK-ACHIL BV het recht om extra administratiekosten en rente  aan de afnemer door te berekenen.

 

Reclames en aansprakelijkheid

  1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u MSK-ACHIL BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

  2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft MSK de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, dan wel te crediteren.

  3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 8 werkdagen na aflevering aan MSK-ACHIL BV te retourneren. U dient een retourformulier aan te vragen bij MSK-ACHIL BV. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

  4. Indien de bestelling door transportschade bij u aankomt, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen te samen met fotomateriaal, zodat wij de schade kunnen verhalen bij de vervoerder. U kunt dit doen door een email te sturen aan info@msk.nl  

 

Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MSK-ACHIL BV en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MSK-ACHIL BV, is MSK-ACHIL BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MSK-ACHIL BV.

 

Wederverkoop

Wederverkoop mag alleen indien hiervoor door MSK schrifelijke toestemming is gegeven en volgens de daarop vermelde voorwaarden. Producten van MSK mogen nooit voor wederverkoop aangeboden op websites als bol.com of andere partijen die rechtstreeks aan particulieren verkopen.

Geschillen

Afwikkeling van geschillen zullen geschieden volgens  Nederlands recht. 

Zo bereidt u uw machine voor op een ‘pauze’

Gebruikt u uw pedicure machine een tijdje niet? Omdat uw praktijk dicht gaat, bijvoorbeeld tijdens een vakantie of lockdown? Dan is het verstandig uw machine hierop voor te bereiden. Volg hiervoor eenvoudig het volgende stappenplan.Lees meer

HFL Solution Spray en Funghi Clear

Wat zijn de verschillen tussen de HFL Solution Spray en de Funghi Clear? Er zijn ontzettend veel middelen tegen Mycosenagels op de markt. In deze blog gaan we in op de HFL Solution Spray en de Funghi Clear.Lees meer